27 jul 2015
Machineveiligheid landbouw

De zomer is in volle gang en dat kunnen we merken op de velden. De kuilen worden voller en binnenkort kan het graan geoogst worden! Veel van de machines die we in de velden zien laten te wensen wat betreft de veiligheid. Er is vooruitgang geboekt in deze sector. Fabrikanten en ook de gebruikers zijn zich bewuster geworden van veiligheid.

Toch was er vorig jaar nog een dodelijk ongeval tijdens het oogsten van de mais. Een aantal onderwerpen zoals bijvoorbeeld veilig onderhoud moeten misschien nog extra bestudeerd worden. Dit komt misschien ook omdat de meeste boeren en loonwerkers het onderhoud zelf uitvoeren.

Het blijft een feit dat ook deze machines moeten voldoen aan de Europese Richtlijnen. De trekkers hebben een eigen richtlijn, maar de machines die ze trekken vallen wel degelijk onder de Machinerichtlijn. Bent u fabrikant van deze machines? Neem dan gerust contact op met Guardias om te vragen waaraan u moet voldoen!

Post a comment