Alles op het gebied van machineveiligheid, uitgevoerd door Guardias.

U kent het wellicht: u heeft een machine waarvan u weet dat deze eigenlijk niet meer veilig is, maar u heeft zelf niet de kennis in huis om dit conform de regelgeving aan te passen. Vervolgens huurt u de kennis in van een consultant, u nodigt iemand uit om afschermingen te plaatsen en als laatste komt er een elektromonteur langs die ook nog wijzigingen uitvoert. Als laatste controle komt de CE-specialist die mogelijk alles weer afkeurt.

Guardias neemt volledige aanpassingen van machines op zich. Wij voeren de risicobeoordeling uit en bepalen de benodigde aanpassingen op grond van de geldende regelgeving. Vervolgens engineeren wij de veiligheidsoplossingen (zowel mechanisch als elektrisch), zorgen ervoor dat deze aanpassingen ook uitgevoerd worden en regelen als laatste het CE-goedkeuringsmerk (wanneer van toepassing).

Met Guardias neemt u één bedrijf in de arm dat alles van u overneemt.

Uw machine, onze zorg.

RISICOANALYSE

Guardias verzorgt de risicobeoordeling zoals geëist wordt in de Machinerichtlijn volgens de norm NEN-EN-ISO 12100.

VEILIGHEIDSENGINEERING

Het engineeren van mechanische en elektrische aanpassingen aan de machine.

VEILIGHEIDSAANPASSINGEN

Het uitvoeren van mechanische en elektrische aanpassingen aan de machine.

CE GOEDKEURING

Het opstellen van een Technisch Dossier om zodoende CE-conformiteit te verkrijgen.

Werken op projectbasis

Onze machineveiligheidsprojecten worden uitgevoerd op projectbasis. Voorafgaand aan het project worden er een budget en een planning opgesteld waarbinnen het project uitgevoerd dient te worden. Er wordt vervolgens gestart met het uitvoeren van een risicoanalyse volgens de NEN-EN-ISO 12100. Tijdens deze fase wordt er al samengewerkt met de uitvoerende partijen om gerichte oplossingen voor de reducties op te stellen.

Na het opstellen van de risicoanalyse worden de mechanische en elektrische aanpassingen ontworpen. Tijdens dit proces wordt nauwgezet met u samengewerkt om te zorgen dat zowel productiepersoneel als onderhoudspersoneel akkoord gaan met de te plaatsen veiligheidsvoorzieningen. Na goedkeuring worden deze aanpassingen uitgevoerd door specialistische bedrijven.

Door Guardias worden de benodigde documenten voor de CE-markering opgesteld. Dit Technisch Dossier wordt uiteindelijk voorzien van een goedkeuring door een extern bedrijf. Zodoende ontvangt u de hoogst haalbare kwaliteit van de veiligheid en de CE-markering.

Specialist in veiligheidsengineering

Kenmerkend voor Guardias is de manier waarop we omgaan met spanningen tussen veiligheidsvoorzieningen (denk bijvoorbeeld aan hekwerken), productie- en onderhoudspersoneel en management (financiële zijde). Guardias doet z/ best om aan de wensen van alle partijen te voldoen, vooropgesteld dat er aan de geldende regelgeving voldaan wordt.

Door de jaren heen heeft Guardias op een aantal bijzondere en soms creatieve wijzen ervoor gezorgd dat er met het plaatsen van veiligheidsvoorzieningen aan het gewenste veiligheidsniveau wordt voldaan. Dit zonder daarmee de productietijden en de mogelijkheden voor onderhoud in het geding te brengen.

MEER OVER GUARDIAS

Guardias als eerste “aannemer” in machineveiligheid

“Ik heb Guardias Machineveiligheid opgericht naar aanleiding van ervaringen die ik op heb gedaan tijdens mijn werk als onafhankelijke CE-consultant / Safety Engineer. Mijn ervaring is dat bedrijven verschillende disciplines in huis halen wanneer zij machineveiligheidsprojecten uitvoeren en dat het project zelf beheerd wordt door iemand van het bedrijf waar het project wordt uitgevoerd. Het gevolg hiervan is dat elk discipline zijn taak uitvoert, maar er is eigenlijk geen overlappende projectaannemer die er voor zorgt dat alle oplossingen geaccepteerd worden door productie- en onderhoudspersoneel. Daarnaast is er niemand die erop let dat er geen zaken geplaatst worden die uiteindelijk niet voldoen aan de eisen in de geldende regelgeving (bijvoorbeeld het plaatsen van afschermingen zonder rekening te houden met de NEN-EN-ISO 13857). Uiteindelijk zorgt dit ervoor dat er onnodig geld wordt verspild aan latere aanpassingen.” – Sjoerd Stap, eigenaar Guardias.

Guardias is eigenlijk te zien als een aannemer voor uw machineveiligheidsprojecten. Als u een huis gaat bouwen heeft u te maken met een aannemer die ervoor zorgt dat de installateur, metselaar etc. het werk juist uitvoeren. Zo kunt u Guardias ook zien. Wij hebben de kennis van de verschillende disciplines in huis en kunnen zodoende controleren of de samenwerkende bedrijven het werk juist uitvoeren. Vice versa wordt Guardias ook weer gecontroleerd door deze bedrijven, waardoor we de hoogst haalbare kwaliteit van veiligheid verkrijgen.

DIRECT CONTACT MET GUARDIAS OVER MACHINEVEILIGHEIDCONTACT